Kyrkan finansieras av bland annat medlemsavgift

Löner är ett ämne som intresserar många oavsett vilken bransch det handlar om. När det kommer till något som många betalar till är det extra intressant. Svenska kyrkan är ett exempel där verksamheten finansieras av medlemmarnas avgift. Detta är en avgift som kallas kyrkoskatt och medlem blir man så fort man är döpt. Kyrkoavgiften fastställs genom att titta på en persons inkomster. Oftast ligger det på 0,98 procent av ens skattepliktiga inkomst.

Svenska Kyrkans VD tjänar mest
Lönerna inom Svenska kyrkan varierar stort beroende på vilken befattning man har. Till exempel ligger Vd:n för Svenska kyrkans pensionskassa på första plats. Tätt följd av direktorn av Stora Sköndals. De två får in en inkomst på över 100 000 i månaden och på tredje platsen hittar man en ärkebiskop på 85 000 kronor. När det kommer till biskopar och ärkebiskopar är löneskillnaden nästan 10 000 kronor.

Stor skillnad mellan olika befattningar
Det är stor skillnad och de som jobbar med trädgård och administration inom kyrkan ligger på ungefär 23 000 – 30 000 kronor i månadslön. Statistik på Svenska kyrkans löner går att hitta på https://www.kyrka.se/goteborg/skaos-lonestatistik där man kan se varje befattning. En kyrkogårdschef kan till exempel komma upp till mellan 34 000 – 49 000 kronor. De flesta befattningar ligger på samma lönenivåer bortsett från ärkebiskoparna och de som är VD.