Se om ditt hus – lägg om taket!

Ett hus med läckande tak är det ingen som vill ha. Alla villaägare vet att man med jämna mellanrum behöver se över huset både invändigt och utvändigt. Väggar kan behöva målas om, fönster kan behöva bytas mm. En av de viktigaste sakerna är dock taket. Har man någon gång upplevt ett läckande tak vet man hur jobbigt det är. Man vill absolut inte få fuktskador eller mögel i huset.

Takläggare i Göteborg
Behöver du hjälp med takomläggning i Göteborg eller närområdet, gör du rätt i att kontakta en expert. Att lägga om ett tak är inget man gör själv om man inte har adekvat utbildning för att genomföra detta. Det finns flera olika regler man ska följa vad gäller husbyggen, både vid nybyggen och renoveringar. Man ska ta miljöhänsyn vad gäller material och man måste veta hur man lägger tak för att förhindra problem med mögel och fukt.

Service och expertis
Att lägga takarbetet i händerna på proffs är det enda rätta. De vet hur man ska göra och vad man får och inte får göra vid byggen. Dessutom kan du som kund utnyttja ROT-avdraget, då ett takarbete kan bli ganska dyrt. Det innebär att du får dra av 30% av arbetskostnaden (max 50 000 kr per person och år). Detta är en stor hjälp för villaägaren som kanske inte var förberedd på en takomläggning.